Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm veidos amatu katalogu un noteiks mēnešalgu grupas

27.09.2016

Otrdien, 27. septembrī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Grozījumi sagatavoti, pamatojoties uz 2013. gadā apstiprināto Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.


Grozījumi paredz nodrošināt jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu amatpersonām, lai nodrošinātu motivāciju uzsākt un turpināt dienestu iekšlietu nozares iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, kā arī paaugstinātu amatpersonu kvalifikāciju un karjeras izaugsmes iespējas. Grozījumu rezultātā tiks noteikts līdzīgs atalgojums par līdzīgas sarežģītības dienesta pienākumu izpildi, kā arī nodrošināts darba samaksas sistēmas caurspīdīgums.

Lai to īstenotu, grozījumi paredz arī amatpersonu amatu kataloga un mēnešalgu grupu izveides pamatprincipus.
Grozījumi paredz arī atlīdzības noteikšanu amatpersonām 30% apmērā no minimālās vienas stundas tarifa likmes par tādu laiku, kuru amatpersona nepavada dienesta vietā, tomēr pēc pieprasījuma nekavējoties var uzsākt dienesta pienākumu pildīšanu (gadījumos, kad amatpersonu iespējas izmantot brīvo laiku pēc saviem ieskatiem ir daļēji ierobežotas). 

Tāpat grozījumi paredz tām iekšlietu nozares amatpersonām, kuras veic izmeklēšanu īpaši sarežģītās smagu un sevišķi smagu noziegumu lietās, paredzēt tādu pašu mēnešalgas maksimālo apmēru kā rajona (republikas pilsētu) prokuroriem.

Tām amatpersonām, kuras uz noteiktu laiku valsts un dienesta interesēs tiks ieceltas valsts civildienesta ierēdņa vai darbinieka amatā, mēnešalgu noteiks atbilstoši attiecīgajam ierēdņa vai darbinieka amatam, bet tās apmērs nedrīkstēs būt mazāks par līdzšinējo noteiktās mēnešalgas apmēru.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv 
 

 


Atpakaļ