Diskutē par aktualitātēm cilvēktirdzniecības apkarošanas jomā

13.09.2016

2016.gada 13.septembrī Iekšlietu ministrijā notika darba grupas sanāksme “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai.

Atklājot sanāksmi, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks, Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs pasniedza Iekšlietu ministrijas “Pateicību” biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sabiedrisko attiecību speciālistei Rasai Saliņai. Šī pateicība R. Saliņai piešķirta par sadarbību ar Iekšlietu ministriju aktuālās informācijas cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā nodrošināšanā sabiedriskajā telpā, iniciatīvu un atbalstu Iekšlietu ministrijas interneta vietnes www.cilvektirdznieciba.lv pilnveidošanā un attīstīšanā, profesionālo ieguldījumu, nodrošinot Iekšlietu ministrijas vadībā īstenotā projekta HESTIA “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” publicitāti.


 

Darba grupa sanāksmes laikā pārrunāja ASV Valsts departamenta 2016. gada ziņojuma par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Rīcības plānu un rekomendācijas Latvijai. Praktiski visas Latvijai izteiktās rekomendācijas tika atzītas par pastāvīgi īstenojamiem ilgtermiņa rīcības virzieniem, lai nodrošinātu efektīvu cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu atbilstoši “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam” noteiktajiem mērķiem.


 

Sanāksmes laikā Valsts policija informēja par valstī uzsāktajiem kriminālprocesiem saistībā ar cilvēktirdzniecību, savukārt biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta” informēja par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.


Plašāka informācija:  http://cilvektirdznieciba.lv/lv/iekslietu-ministrija-parruna-aktualitates-cilveku-tirdzniecibas-noversanas-un-apkarosanas-joma/124

 


 

 

 

 


Atpakaļ