Patvēruma meklētāji varēs ātrāk iesaistīties nodarbinātības pasākumos

06.09.2016

Otrdien, 6. septembrī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Imigrācijas likumā. Imigrācijas likumā ietvertie grozījumi paredz ieviest uzturēšanās nosacījumus sezonas darbiniekiem un uzņēmuma ietvaros pārceltiem darbiniekiem atbilstoši pārņemtajām Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām.


Vienlaikus grozījumi arī paredz piešķirt tiesības patvēruma meklētājam iesaistīties nodarbinātības pasākumos pēc sešiem mēnešiem iepriekš noteikto deviņu mēnešu vietā, ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nav pieņēmusi lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Tādā veidā tiks veicināta patvēruma meklētāja darba iemaņu saglabāšana un patvēruma meklētājiem tiks sniegta iespēja saņemt atalgojumu. Šis nosacījums neietekmē uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas procedūru.

Tāpat grozījumi paredz noteikt papildus prasības ārvalstu komersantu pārstāvniecībām, kuru pārstāvji pieprasa termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Savukārt personām, kurām ir latviska izcelsme un, kuras vēlas saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, ir atvieglota procedūra, atceļot prasību pierādīt, ka personas pārceļas uz Latvijas Republiku. Šāds regulējums tiek ieviests, jo nereti šīs kategorijas ārzemnieki jau uzturas Latvijā, piemēram, ar termiņuzturēšanās atļauju.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ