Iekšlietu ministrijas bijušās augsta ranga amatpersonas dod priekšlikumus darba organizācijas uzlabošanai Valsts policijā

27.01.2011

Ceturtdien, 27. janvārī pēc iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces iniciatīvas Iekšlietu ministrijā notika bijušo augsta ranga amatpersonu tikšanās, lai analizētu Valsts policijā nepieciešamos uzlabojumus saistībā ar šonedēļ Jēkabpilī notikušajiem traģiskajiem notikumiem.


Sanāksmes dalībnieki ar klusuma brīdi godināja Jēkabpilī notikušajā bruņotajā uzbrukumā bojā gājušo Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Viesītes iecirkņa vecāko inspektoru Andri Znotiņu.

Tikšanās dalībnieki vienprātīgi izteica atbalstu iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei, augstu novērtējot viņas aktīvo iniciatīvu, meklējot problēmas risinājumu, nevis iesniedzot demisiju.

Tikšanās dalībnieki secināja, ka ir pienācis brīdis mainīt darba organizāciju Valsts policijā, kā arī veidot diferencētu policistu darba apmaksas sistēmu un domāt par Valsts policijas atalgojuma samērīgumu ar prokuroru un tiesnešu algām, norādīja ģenerālis Jānis Apelis.

Ģenerālis Aloizs Blonskis atzina, ka Valsts policijā ir nepieciešams ieviest stingru disciplināro atbildību pirmkārt jau nodaļu vadības līmenī. Viņaprāt, ir jādomā arī par kriminālprocesa normām, kas ļautu efektīgāk uzraudzīt krimināllietu izmeklēšanu.

Latvijas pirmais iekšlietu ministrs Aloizs Vaznis atzina, ka ir svarīgi panākt, lai dienestā Valsts policijā tiktu pieņemti tie, kuri sistēmai patiešām ir vajadzīgi, bet, lai to panāktu policistu atalgojumam ir jābūt par 20% augstākam par vidējo atalgojumu valstī.

Ģenerālis Aldis Lieljuskis uzsvēra, ka šajā situācijā nevajag noniecināt pērējos Valsts policijas darbiniekus, kuri savus pienākumus pilda godprātīgi. Vienlaikus jādomā par darba organizācijas uzlabošanu policijā, lai motivētu smago noziegumu atklāšanu.

Tika diskutēts arī par arodbiedrību lomu un vajadzību Valsts policijā.

Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka apvienojot nozares profesionāļus, nākotnē varētu veidot sabiedrisko organizāciju, kura būtu tiesīga sniegt ieteikumus situācijas uzlabošanai iekšlietu sistēmā, kā arī nodarbotos ar praktiskiem jautājumiem, piemēram, narkotiku izplatības ierobežošanu.

 „Mēs neaicinām atlaist vai meklēt vainīgos, bet mainīt situāciju, lai maksimāli izslēgtu šādu gadījumu atkārtošanos un izveidotu tādu policiju, ar kuru lepotos gan paši policisti, gan sabiedrība. Ikviens no bijušajiem vai esošajiem iekšlietu nozares profesionāļiem ar saviem priekšlikumiem ir aicināts piedalīties iniciatīvas grupas darbā,” norādīja šīs sanāksmes organizators, ministres ārštata padomnieks Valdis Pumpurs.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ