Plāno vienkāršot procedūru EK pastāvīgā iedzīvotāja statusa noformēšanai

27.01.2011

Ceturtdien, 27. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā””.

Likumprojekts paredz vienkāršot administratīvo procedūru, kādā Latvijas nepilsoņi un trešo valstu pilsoņi var saņemt Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijā.


Paredzēts samazināt arī iesniedzamo dokumentu daudzumu un precizēt gadījumus, kad EK pastāvīgā iedzīvotāja statusu var atteikt vai atņemt.

Tāpat samazināti dokumentu izskatīšanas termiņi – ja līdz šim visi iesniegumi par statusa piešķiršanu tika izskatīti trīs mēnešu laikā, tad turpmāk šis laiks varētu tikt samazināts līdz 30 dienām, ja iesniedzējs ir Latvijas nepilsonis. Savukārt gadījumos, kad trešās valsts pilsonim nav tiesības uzturēties Latvijā visu likumā paredzēto dokumentu izskatīšanas laiku, lēmumu pieņems arī 45 dienu vai 10 darbadienu laikā.

Likumprojekts precizē arī laika posmu, kādu ES zilās kartes turētājam un viņa ģimenes locekļiem var ieskaitīt nepārtrauktās uzturēšanās laikā Latvijas Republikā, kā arī paredz, ka Latvijas nepilsonim kopējā uzturēšanās laikā var ieskaitīt laika posmu, kurā viņš uzturējies citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja vien tas nav ilgāks par pieciem gadiem.

Sagatavotie grozījumi likumā ir nepieciešami, lai nodrošinātu visas Padomes Direktīvas Nr.2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos normas, kas ir saistītas ar EK pastāvīgā iedzīvotāja statusu iegūšanas iespējām ārzemniekiem, kuri Latvijas Republikā (arī Eiropas Savienībā) būs uzturējušies piecus gadus augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos.

Izmaiņas likumā stāsies spēkā tikai pēc saskaņošanas ar citām valsts pārvaldes institūcijām, kā arī izskatīšanas Ministru kabinetā un Saeimā. 

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ