Precizēs kārtību, kādā Latvija saņem un sniedz palīdzību ES dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm piespiedu izraidīšanā, izmantojot gaisa telpu

27.01.2011

Ceturtdien, 27. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts MK noteikumu projekts „Noteikumi par kārtību, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm piespiedu izraidīšanā, izmantojot gaisa telpu, palīdzības apjomu un kārtību, kādā organizējami kopīgi lidojumi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm”.


Noteikumu projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz paredzēto deleģējuma maiņu Imigrācijas likumā.

Projekts balstās uz pašlaik spēkā esošajiem 2006. gada 25. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 337 „Noteikumi par kārtību, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm piespiedu izraidīšanā pa gaisa telpu, šīs palīdzības apjomu un kārtību, kādā organizējami kopīgi lidojumi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm”, ar kuriem tika pārņemta Padomes direktīva 2003/110/EK par palīdzību tranzīta gadījumos, lai veiktu izraidīšanu pa gaisa ceļu. 

Projektā noteiks pieprasījuma tranzītam pa gaisa telpu nosūtīšanas, saņemšanas un izskatīšanas kārtību. Projekts paredz arī to, kā tiek organizēti savstarpējie palīdzības pasākumi starp Latviju un dalībvalstu kompetentajām iestādēm tranzīta lidostās, kā arī kopīgi lidojumi, lai veiktu izraidīšanu pa gaisa telpu.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ