Nosaka atļauju izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem

13.01.2011

Ceturtdien, 13. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Speciālo atļauju (licenču) un Valsts policijas rakstveida atļauju izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem”.


Noteikumu projektā paredzētas prasības, kas jāizpilda komersantam, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci). Noteikumu projekts nosaka, kas komersantam jāpilda speciālās atļaujas (licences) darbības laikā, kā arī regulē citus ar speciālo atļauju (licenču) saistītus jautājumus.

Atbilstoši Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 16. panta prasībām noteikumu projektā paredzēta arī kārtība, kādā juridiskā persona, kuras darbības veids ir kinofilmu vai televīzijas raidījumu uzņemšana, teātra uzvedumu iestudēšana un izrādīšana vai citu mākslas un izklaides pasākumu rīkošana, var saņemt atļauju iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ