Rīgas Pašvaldības policijas vadība aicināta piedalīties Iekšlietu ministrijas operatīvajās sanāksmēs

12.01.2011

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece ir nosūtījusi Rīgas Pašvaldības policijas priekšniekam Jānim Geduševam aicinājumu piedalīties Iekšlietu ministrijas un padotībā esošo iestāžu vadības operatīvajās sanāksmēs, kurās tiek apspriesti aktuālie iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības jautājumi.


Pašvaldības policijas dalība operatīvajās sanāksmēs nodrošinās operatīvāku aktuālās informācijas apmaiņu un efektīvāku ministrijas un Rīgas Pašvaldības policijas sadarbības koordinēšanu, norāda L. Mūrniece.

Operatīvajās sanāksmēs, kurās piedalās ministrijas vadība un padotībā esošo dienestu vadība, ir aicināts piedalīties arī jaunais Ostas policijas priekšnieks Valdis Voins.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ