Iekšlietu ministrijas valdījumā nodod būvi un zemi Liepājā

21.12.2010

Otrdien, 21. decembrī Ministru kabineta sēdē atbalstīts rīkojums „Par nekustamo īpašumu Zvejnieku alejā 4, Liepājā”, kas paredz saglabāt valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu – būvi Liepājā, Zvejnieku alejā 4.


Rīkojums arī paredz pārņemt valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā zemes vienību 3412 m2 platībā Zvejnieku alejā 4, Liepājā, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda un ko Liepājas pilsētas pašvaldība saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu nodod valstij bez atlīdzības.

Būve - šautuve Zvejnieku alejā 4, Liepājā, kas šobrīd reģistrēta Iekšlietu ministrijas padotības iestādes Nodrošinājuma valsts aģentūras bilancē, ir nepieciešama Kurzemes reģionā izvietoto Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ