Zināmi fotoradaru konkursa pieteikumu iesniedzēji

20.12.2010

Pirmdien, 20. decembrī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vadītā iepirkuma komisija atvēra iesniegto piedāvājumu sarakstu slēgtajam konkursam “Ceļu satiksmes drošības uzlabošanai nepieciešamo mērierīču sistēmas ieviešana, uzstādīšana un apkalpošana”.


Piedāvājumus iesnieguši pieci pretendenti: 1. Personu apvienība A/S “Inkomerc Holding” un SIA „Nameks”; 2. Personu apvienība SIA „ARMGATE” un SIA „BMS Tehnoloģija”; 3. Personu apvienība A/S “Vitronic Baltica”, VITRONIC Dr.-Ing.Stein Bilverarbeitungssysteme GmbH, SIA „Komeccentrs DATI grupa”; 4. A/S „ALARMTEC” un 5. Pilnsabiedrība „Fima Group”.

Turpmākā iepirkuma komisijas rīcība būs sekojoša - komisija izskatīs pretendentu tehniskos un finansiālos piedāvājumus, kā arī to atbilstību nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

No tiem piedāvājumiem, kas būs atbilstoši nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, tiks izvēlēts pretendents, kas iesniedzis izdevīgāko finanšu piedāvājumu - zemāko procentu no iekasētajām soda naudām, kas saņemtas valsts budžetā.

Pēc uzvarētāja noteikšanas konkursā Iekšlietu ministrija tālāk virzīs Ministru kabineta noteikumus, kas izstrādāti saskaņā ar Ceļu satiksmes likumā noteikto deleģējumu.

Jāatgādina, ka 29. oktobrī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vadītā iepirkuma komisija nolēma, ka Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkotais slēgtais konkurss „Ceļu satiksmes drošības uzlabošanai nepieciešamo mērierīču sistēmas ieviešana, uzstādīšana un apkalpošana” tiks turpināts, veicot atbilstošus labojumus konkursa nolikumā.

Iepirkumu uzraudzības birojs bija uzdevis Nodrošinājuma valsts aģentūrai novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, izdarot grozījumus slēgtā konkursa uzaicinājumā attiecībā uz ierīču apmaksas nosacījumiem un līguma darbības termiņu, vai pārtraukt izsludināto iepirkuma procedūru.

Izvērtējot Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumā norādīto, iepirkuma komisija nolēma veikt grozījumus slēgtā konkursa nolikumā un turpināt slēgto konkursu.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ