Pašvaldības būs tiesīgas novirzīt līdzekļus Valsts policijas un ugunsdzēsības funkciju realizēšanai

16.12.2010

Ceturtdien, 16. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts “Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””. Likumprojekts paredz papildināt likumu „Par pašvaldībām” ar normu, nosakot, ka Valsts policijas, kā arī ugunsdzēsības un glābšanas funkciju izpildes uzlabošanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā pašvaldības ir tiesīgas novirzīt attiecīgajām valsts iestādēm pašvaldības budžeta līdzekļus vai sniegt cita veida atbalstu.


Grozījumi šajā likumprojektā tapuši ņemot vērā to, ka atsevišķas pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs ir izteikušas vēlmi sniegt finansiālu un cita veida atbalstu Valsts policijai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam šo iestāžu funkciju izpildes uzlabošanai.

Likumā „Par pašvaldībām” ir noteiktas funkcijas, kuru izpildi nodrošina attiecīgās pašvaldības, izmantojot tās rīcībā esošos pašvaldības budžeta līdzekļus.

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants paredz, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ