Lēmums par Vidzemes reģiona pārvaldes ēku kompleksa būvniecību valdībā tiks pieņemts pēc konsultācijām ar Starptautisko Valūtas fondu

23.11.2010

Otrdien, 23. novembrī Ministru kabinets(MK) izskatīja MK rīkojuma projektu „Par atļauju Iekšlietu ministrijai noslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes administratīvo ēku kompleksa Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un apsaimniekošanu, kā arī par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai”.


Ņemot vērā to, ka rīkojuma projekts paredz Iekšlietu ministrijai (IeM) ilgtermiņa finansiālas saistības, MK par šo projektu lems atkārtoti pēc tam, kad IeM kopīgi ar Finanšu ministriju šo jautājumu būs izdiskutējusi ar Starptautisko Valūtas fondu. Īpaša uzmanība diskusiju laikā tiks vērsta uz iespējamajiem budžeta deficīta riskiem, kas var rasties, uzņemoties ilgtermiņa saistības.

Jāatgādina, ka valdība lēmumu par projekta realizāciju pieņēma 2006. gada augustā, ņemot vērā to, ka pašreizējā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes infrastruktūra - administratīvās telpas un īslaicīgās aizturēšanas izolatoru telpas ir fiziski un morāli novecojušas, kā arī neatbilst prasībām, kas saistītas ar piecu reģionu modeļa izveidi. Šis modelis paredz, ka visi IeM dienesti reģionos tiek izvietoti kompakti vienā ēku kompleksā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ