ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē apspriež robežšķērsošanas un smagas starptautiskās un organizētas noziedzības jautājumus

09.11.2010

Pirmdien, 8.novembrī Iekšlietu ministrijas pārstāvji piedalījās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, Beļģijā, Briselē.


Sanāksmes laikā tika panākta vienošanās veikt grozījumus Regulā Nr.539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, atceļot vīzas prasības Albānijas un Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem ieceļošanai Šengenas dalībvalstīs. Bezvīzu režīms tiks attiecināts tikai uz tiem minēto valstu pilsoņiem, kas ir biometrisko pasu turētāji.

Sanāksmes laikā ministri atbalstīja arī priekšlikumu izstrādāt daudzgadu politikas ciklu smagas starptautiskās un organizētas noziedzības jomā. Šāda politikas cikla īstenošana dos iespēju saskaņoti un metodiski pievērsties būtiskākajiem noziedzības draudiem, optimizējot sadarbību starp dalībvalstu atbildīgajiem dienestiem, kā arī ES iestādēm un aģentūrām. Būtiski, ka katrs nākošais politikas cikls balstās uz iepriekšējā izvērtējuma pamata.

Ministru padomes sanāksmes laikā ministri tiks informēti arī par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) ieviešanas gaitu, par kopējās Eiropas patvēruma sistēmas attīstības gaitu, kā arī par Komisijas sagatavoto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu. Tāpat ministri pārrunāja aktuālo situāciju par nelegālās imigrācijas plūsmām uz Grieķijas un Turcijas robežas.

Latvijas delegāciju Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmes laikā iekšlietu jautājumos vadīja Pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā, Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Normunds Popens.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv

 


Atpakaļ