IEM aicina Īrijas tiesību aizsardzības iestādes aktīvi vērsties pret cilvēku tirdzniecību, ko izraisa fiktīvas laulības

02.11.2010

Iekšlietu ministrija(IEM) aicina Īrijas kompetentās iestādes aktīvi vērsties pret jebkādu potenciāli cilvēku tirdzniecību izraisošo fenomenu, tai skaitā, fiktīvajām laulībām un pēc iespējas plašāk piešķirt cilvēku tirdzniecības upuru statusu cietušajām personām, nodrošinot rehabilitācijas pakalpojumus.


Ņemot vērā to, ka 1.novembrī stājusies spēkā Eiropas Padomes konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un Īrija to ir ratificējusi, IEM aicina bargi vērsties pret personām, kas Īrijas teritorijā organizē un, izmantojot vervētājus, pasūta Latvijas sievietes fiktīvām laulībām Īrijā, kas var izraisīt cilvēku tirdzniecības sekas.
Šobrīd fiktīvās laulības ir kļuvušas arī par pamatu ne tikai nelegālās imigrācijas draudiem, bet arī par cilvēku tirdzniecību sekmējošo fenomenu. Medijos jau ziņots, ka, pateicoties Īrijas un Latvijas policijas veiksmīgai sadarbībai, Dublinā no cilvēku tirgotāju gūsta tika atbrīvotas divas sievietes no Latvijas, kas uz Īriju aizvilinātas ar darba piedāvājumu, taču tur viņām likts stāties laulībā ar imigrantiem no Āzijas.

 „Diemžēl Latvija bieži tiek atspoguļota kā valsts, kas ir atbildīga par ārvalstīs organizētajām fiktīvām laulībām. Ir skaidri jāsaprot, kas ir fiktīvo laulību cēlonis un kādas ir to sekas. Fiktīvo laulību cēlonis ir trešo valstu pilsoņu pieprasījums pēc fiktīvajām laulībām, lai iegūtu legālu uzturēšanās pamatu Eiropas Savienībā, kā arī šādu fiktīvo laulību noslēgšanas faktiskā iespēja kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Savukārt fiktīvo laulību sekas ir nelegāli iegūtas uzturēšanās tiesības un arvien vairāk pieaugošais cilvēku tirdzniecības upuru skaits, kad fiktīvajās laulībās iesaistītās sievietes kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem ārvalstīs,” norāda IEM Nozares politikas departamenta vadītājs un cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas nacionālais koordinators Dimitrijs Trofimovs.

Lai vienotos par turpmāku efektīvu sadarbību cilvēku tirdzniecības apkarošanā, jo īpaši gadījumos, kad šī nozieguma pastrādāšanas metode ir fiktīvās laulības, Valsts policijas pārstāvji šā gada 28.oktobrī Eurojust mītnē, Hāgā, tikās kopīgā koordinējošā sanāksmē ar Īrijas policiju, atkārtoti aicinot to aktīvi vērsties pret visām cilvēku tirdzniecības formām, tādējādi mazinot risku Latvijas sievietēm kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem fiktīvo laulību noslēgšanas rezultātā.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ