Fotoradaru konkursa nolikumā veiks precizējumus

29.10.2010

Šodien, 29. oktobrī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vadītā iepirkuma komisija nolēma, ka Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkotais slēgtais konkurss „Ceļu satiksmes drošības uzlabošanai nepieciešamo mērierīču sistēmas ieviešana, uzstādīšana un apkalpošana” tiks turpināts, veicot atbilstošus labojumus konkursa nolikumā.


Iepirkumu uzraudzības birojs ir uzdevis Nodrošinājuma valsts aģentūrai 20 darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas (t.i., no 22. oktobra) novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, izdarot grozījumus slēgtā konkursa uzaicinājumā attiecībā uz ierīču apmaksas nosacījumiem un līguma darbības termiņu, vai pārtraukt izsludināto iepirkuma procedūru.

Izvērtējot Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumā norādīto, iepirkuma komisija nolēma veikt grozījumus slēgtā konkursa nolikumā un turpināt slēgto konkursu.

Nolikumā tiks precizēti gan līguma darbības termiņi, gan arī ierīču saņemšanas, izmantošanas un samaksas kārtība, kā arī veikti citi precizējumi slēgtā konkursa nolikumā. Vienlaikus tiks pagarināts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ