Iekšlietu ministrija nodod īpašumu Smiltenes pašvaldībai

26.10.2010

Šodien, 26. oktobrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā „Par valsts nekustamo īpašumu maiņu””.


Saskaņā ar rīkojumu, valsts nekustamais īpašums Daugavas ielā 37, Smiltenē, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā, tiek nodots Smiltenes novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības, pašvaldības funkcijas nodrošināšanai – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Tāpat rīkojums paredz, ka Smiltenes novada pašvaldība nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodos valstij, ja tas vairs netiks izmantots minētās funkcijas nodrošināšanai.

Minēto īpašumu savu funkciju veikšanai izmantoja likvidējamā Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienība ”Apsardze”. Nekustamais īpašums Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai nav nepieciešami.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ