Narkomānijas radītās sociālās izmaksas sastāda 0,4% no IKP

11.08.2010

Šodien, 11. augustā Ministru kabinetā(MK) notika Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas padomes sēde, kurā padome konceptuāli atbalstīja Iekšlietu ministrijā(IEM) izstrādāto „Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2010. – 2016. gadam” (Pamatnostādnes) projektu un rekomendēja to virzīt pieņemšanai valdībā.


Pamatnostādņu mērķis ir samazināt nelegālo narkotisko un psihotropo vielu pieejamību, to lietošanas akceptējamību sabiedrībā, un to lietošanas nodarīto kaitējumu sabiedrībai, uzlabojot narkomāniem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un efektivitāti. Dokumentā ir ietverti konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu plānotas valsts rīcībpolitikas ieviešanas turpināšanu nelegālo narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības mazināšanā un kontrolē.

Pamatnostādnēs definēto mērķu sasniegšanai izvirzīti trīs pamata rīcības virzieni: narkomānijas un narkotiku lietošanas profilakse, narkoloģisko pacientu un narkotiku lietotāju veselības aprūpe un narkotiku piedāvājuma samazināšana, kā arī minētajos rīcības virzienos paredzēto aktivitāšu koordinācijai un ieviešanas uzraudzībai paredzēts, transversāls rīcības virziens - politikas koordinācija un informācijas apkopošana un analīze.

Izstrādājot pamatnostādnes, ņemtas vērā 2009.gada 25.augustā  Ministru kabinetā izskatītajā informatīvajā ziņojumā par „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005. – 2008.gadam” ieviešanu izdarītās rekomendācijas, kā arī par Pamatnostādņu izstrādē iesaistīto sabiedrisko organizāciju un par pamatnostādņu ieviešanu atbildīgo institūciju un to ekspertu priekšlikumi.

Padome šodien arī iepazinās un pieņēma zināšanai Veselības ekonomikas centra un Baltijas starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra veiktā pētījuma rezultātus, kas atspoguļo ar narkomānijas ierobežošanu saistītās izmaksas Latvijā.

Veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka 2008. gadā valsts un pašvaldību budžetā narkotiku lietošanas izmaksas  bija 6,5- 10,6 milj. latu jeb 0,1-0,2% no valsts kopbudžeta izdevumiem. Savukārt budžetā nesaņemtie ieņēmumi bija 3,1- 3,8 milj. latu. Tādējādi, saskaņā ar pētījuma rezultātiem, ietekme uz valsts kopbudžetu vērtējama 9,6 – 14,4 miljonu latu apmērā. Nebudžeta izmaksu aprēķinu ietvaros tika novērtēti zaudējumi, kas rodas narkotiku lietotāju zemākas nodarbinātības un produktivitātes dēļ un šie zaudējumi sastādīja 61,5 milj. latu jeb 0,38% no IKP. Līdz ar to, kopumā narkotiku lietošanas sociālās izmaksas(budžeta un nebudžeta zaudējumi) |Latvijā 2008. gadā sastādīja 68-72 mlj. latu jeb aptuveni 0,4% no IKP.

 Padome rekomendē atkārtot šādu pētījumu vienlaikus ar Pamatnostādņu ieviešanas vidusposma novērtējumu, lai gūtu papildu analītisko bāzi valsts aktivitāšu rezultātu novērtēšanai.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ