Uzsāks biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrādi

11.08.2010

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IEM IC) ir parakstījis līgumu ar atklātā konkursa „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrāde un piegāde” uzvarētāju SIA „Komerccentrs DATI grupa” par biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrādi, ieviešanu un tehniskās infrastruktūras piegādi.


Konkurss norisinājās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide” veiktā iepirkuma ietvaros.

Biometrijas datu apstrādes sistēma ir paredzēta lietošanai tiesību aizsardzības iestādēm, identifikācijas dokumentu izdevējiestādēm un citām iesaistītajām iestādēm, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apriti gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī, veicinot Latvijas starptautisko saistību izpildi.

Projekta mērķis ir nodrošināt vienotas biometrijas datu apstrādes sistēmas izveidi fizisko personu identitātes noteikšanai un svešas identitātes izmantošanas novēršanai, izsniedzot un pārbaudot personu un tiesības apliecinošus dokumentus. Projekta ietvaros arī ir paredzēts veikt pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un novērstu iespējamos draudus valsts drošībai, pārbaudot personas identitāti un sniedzot veselības un dzīvības aizsardzības un citus pakalpojumus. ERAF līdzfinansējums sastāda 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

SIA „Komerccentrs DATI grupa” projekta ietvaros nodrošinās sistēmas tehniskās infrastruktūras piegādi un uzstādīšanu, savukārt sistēmas izstrādi veiks, sadarbojoties ar apakšuzņēmējiem SIA „ABC Software”, kas nodrošinās ārējo programmatūras saskarņu izstrādi, funkcionālo prasību izmaiņu realizāciju saistītajās informācija sistēmās, kā arī vēsturisko datu migrāciju un SIA DPA, kas realizēs biometrijas risinājuma izveidi un piegādi.

Jāatgādina, ka 2009.gada 10.septembrī, projekta ietvaros tika noslēgts līgums ar AS „Datorzinību centrs” par sistēmas tehniskā projekta izstrādi un tā izpildes
autoruzraudzību. Sākoties sistēmas izstrādei, AS „Datorzinību centrs” uzsāks līguma izpildes otro fāzi – uzraudzīs izstrādātāju veikto sistēmas izstrādes gaitu atbilstoši tehniskajai specifikācijai un sniegs pārskatus un ziņojumus IEM IC.

ERAF projekts „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide” oficiāli tika uzsākts 2009.gada 22.maijā, kad finansējuma saņēmējs – IEM IC un atbildīgā iestāde – Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un ERAF līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu.
Saskaņā ar noslēgtā izstrādes līguma nosacījumiem, Biometrijas datu apstrādes sistēmu plānots ieviest līdz 2011.gada 1.novembrim.
 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 

 

 


Atpakaļ