Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums regulēs arī traumatisko ieroču apriti

10.08.2010

Šodien, 10. augustā Ministru kabinets (MK) apstiprinājis Iekšlietu ministrijas (IEM) izstrādāto likumprojektu „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums”. Likumprojekta mērķis ir noteikt fizisko un juridisko personu tiesības un pienākumus attiecībā uz ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un šo priekšmetu sastāvdaļu apriti Latvijas Republikā.


Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas „Par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli” normu ieviešanas procesā, esošā Ieroču aprites likuma vietā ir izstrādāti atsevišķi likumprojekti – „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums”, „Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums” un „Sprāgstvielu aprites likums”.

Atšķirībā no esošā regulējuma tiek paredzēts, ka pašaizsardzībai paredzētās gāzes pistoles (revolveri) tiek reģistrētas Ieroču reģistrā. Likumprojekts definē arī tādu šaujamieroču veidu, kā traumatiskie ieroči. Šobrīd Ieroču aprites likums neregulē traumatisko ieroču apriti, kas ir samērā jauns pašaizsardzībai paredzēto šaujamieroču veids. Likumprojektā paredzēts, ka atļauta tikai garstobra traumatisko šaujamieroču iegāde un glabāšana pašaizsardzībai. Tā iegādei un glabāšanai nepieciešama Valsts policijas izsniegta atļauja.

Likumprojekta pārejas noteikumos paredzēts ieroču legalizācijas termiņš. Personām, kuras glabā Valsts policijā nereģistrētus šaujamieročus vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, paredzēta iespēja reģistrē tos Valsts policijā līdz 2011.gada 1.maijam un noteiktajā kārtībā saņem ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas.

Likumprojektā paredzēts, ka speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem izstrādājumiem izsniegs Valsts policija, nevis Iekšlietu ministrija. Atbilstoši pēdējiem grozījumiem Ieroču aprites likumā, licencēm tāpat netiek paredzēts derīguma termiņš.

Likumprojekts paredz ieviest arī jaunus terminus, piemēram, tiek definēta šaujamieroča sastāvdaļa un būtiskā sastāvdaļa, tirdzniecības starpnieks u.c. Lai varētu efektīvāk izsekot šaujamieroču un to sastāvdaļu apriti, paredzēts, ka jābūt marķētām visām šaujamieroča būtiskajām sastāvdaļām, kuras paredzēts realizēt atsevišķi kā nenokomplektēta šaujamieroča sastāvdaļas.

Tāpat paredzēts, ka mednieki un sporta šāvēji var ievest Latvijas Republikā ieročus un piedalīties medībās, šaušanas sacensībās vai treniņšaušanā, ja tiem ir Eiropas šaujamieroču apliecība un pamatots iemesls šādai ieceļošanai.

Atšķirībā no esošā regulējuma, kas paredz, ka šautuves izveidei un darbībai nepieciešama pašvaldības atļauja un Valsts policijas atļauja, likumprojektā paredzēts, ka šautuves izveidei un darbībai nepieciešama tikai pašvaldības atļauja.

Paredzēts arī izņēmums, ka šāviena trokšņa slāpētājus vai ar tiem aprīkotus šaujamieročus atļauts iegādāties un izmantot savvaļas dzīvnieku sugu iegūšanai tām juridiskajām personām, kuras saņēmušas atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās.

 
Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ