Precizē kārtību, kādā valsts robežu šķērso bērni

03.08.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 3. augustā atbalstīts Iekšlietu ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts „Kārtībā, kādā valsts robežu šķērso bērni”.


Projekts izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts robežas likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā ietverto deleģējumu un nosaka nepieciešamos dokumentus un kārtību bērnu robežšķērsošanai.

Projektā ietvertā kārtība pēc būtības neparedz jaunus nosacījumus bērnu robežšķērsošanai, bet saglabā jau šobrīd spēkā esošo kārtību. Projektā minētā kārtība tiek attiecināta uz ārējo robežu šķērsošanu, jo uz iekšējām robežām robežkontrole nepastāv un pilnvaru esamību vai neesamību nebūtu iespējams kontrolēt. Līdz ar to, ES iekšējo robežu šķērsošanai vairs nav nepieciešami papildus dokumenti, izņemot bērna pasi.

Noteikumi paredz atvieglojumus, šķērsojot ES ārējo robežu. Līdzšinējā kārtība noteica, - ja bērna vecāks, kurš bērnu pavada, ir ārzemnieks vai bezvalstnieks, valsts robežas šķērsošanai ir nepieciešama otra vecāka notariāli apliecināta piekrišana bērna izceļošanai no valsts. Taču šodien apstiprinātie grozījumi nosaka, ka papildus dokuments - notariāli apstiprināta otra vecāka piekrišana – būs nepieciešama tikai gadījumos, kad bērns ar Latvijas valstisko piederību šķērso robežu vecāka, kurš ir trešās valsts piederīgais, pavadībā.

Noteikumi arī paredz, ka Pilsonības un migrācija lietu pārvalde izsniegs un apstiprinās ceļotāju sarakstu izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā, kā arī noteiks ceļotāju saraksta paraugu.

Šobrīd kārtību, kādā bērni šķērso valsts robežu, regulē Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumu Nr.310 "Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu" VII nodaļa.

Projekta izstrāde bija nepieciešama, jo 2009.gada 16.decembrī stājās spēkā jaunais Latvijas Republikas valsts robežas likums un uz iepriekšējā likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi astoņu mēnešu laikā pēc jaunā likuma spēkā stāšanās zaudē savu spēku.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ