Apstiprina noteikumus „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem”

27.07.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 27.jūlijā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie MK noteikumi „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem”, kas nosaka speciālo caurlaižu, kas nepieciešamas, uzturoties pierobežas joslā, izsniegšanas un anulēšanas kārtību, un šo caurlaižu paraugus.


Saskaņā ar MK noteikumiem terminētu caurlaidi var saņemt ne tikai fiziska persona, bet arī juridiska persona, iesniedzot iesniegumu rakstveidā Valsts robežsardzes struktūrvienībā. Iesniegumā var norādīt vairākas personas, kurām ir nepieciešama speciālā caurlaide. Kā arī procedūras vienkāršošanai iesnieguma iesniedzējs un speciālās caurlaides saņēmējs var būt viena un tā pati persona. MK noteikumi neparedz arī iesniegt paraksta notariālu apliecinājumu. Lēmumu par speciālās caurlaides iesniegšanu pieņem Valsts robežsardzes priekšnieka pilnvarota amatpersona trīs dienu, bet steidzamos gadījumos, vienas dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Speciālā caurlaide tiek anulēta gadījumos, kad Valsts robežsardzes amatpersona konstatē faktiskus un/vai tiesiskus apstākļus speciālās caurlaides anulēšanai. Tādējādi to anulē un izņem, sagatavojot lēmumu par speciālas caurlaides anulēšanu, nepieciešamības gadījumā personai lēmumu nosūtot pa pastu.

Atbilstoši MK noteikumu 17.punktam pastāvīgās caurlaides, kas izsniegtas līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz 2010.gada 31.decembrim. Pastāvīgās caurlaides līdz 2010.gada 31.decembrim ir nomaināmas pret tādām, kuru paraugus apstiprinājis Ministru kabinets.

2008.gadā Valsts robežsardzes struktūrvienības ir izsniegušas 14 146 terminētās un 76 pastāvīgās caurlaides, savukārt 2009.gadā, - 15 771 terminētās un 46 pastāvīgās caurlaides. Speciālo caurlaižu izsniegšana ir ļāvusi Valsts robežsardzei efektīvi kontrolēt situāciju Latvijas Austrumu robežas pierobežā un nodrošināt valsts robežas drošību, būtiski samazinot valsts robežas infrastruktūras elementu (t.sk.- robežzīmju) un Valsts robežsardzes īpašuma (t.sk. – robežuzraudzības iekārtu) bojāšanas un zagšanas gadījumu skaitu.

Atbilstoši Latvijas Republikas valsts robežas likuma deleģējumam MK bija jānosaka „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem”. Izstrādātie MK noteikumi neparedz jaunu procedūru ieviešanu.

 

Sagatavoja:
Viktorija Šembele
LR Iekšlietu ministres padomniece
Tālr. 67829044
Mob. 29468106
E-pasts: viktorija.sembele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ