Pasniegs IeM Pateicības par ieguldījumu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā

30.06.2010

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece pasniegs Iekšlietu ministrijas (IeM) „Pateicību” tiem cilvēkiem, kas ir veikuši nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā, kā rezultātā Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Valsts Departamenta 2010.gada 14.jūnijā publicētajā ziņojumā par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Latvija tika ierindota 2.līmenī. To nosaka iekšlietu ministres parakstītais rīkojums.


„Šie cilvēki ir paveikuši nozīmīgu un milzīgu darba apjomu, lai uzlabotu situāciju cilvēku tirdzniecības jomā Latvijā, ko ir novērtējusi arī ASV valdība, tāpēc vismaz ar Iekšlietu ministrijas „Pateicību” pasniegšanu mēs varam izteikt viņiem savu pateicību,” pauž iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Sandra Zalcmane, NVO "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja: „Ministres rīkojums par apbalvošanu ir pierādījums tam, ka cilvēku tirdzniecības problemātika ir risināma sadarbojoties, un, ka šī sadarbība nākotnē arīdzan ir jāattīsta. Tāpat esam gandarīti, ka NVO šīs problemātikas risināšanā ir uztverts kā līdzvērtīgs partneris. Tā ir ļoti pozitīva ziņa NVO sektoram Latvijā.”

Iekšlietu ministrijas „Pateicības” tiks pasniegtas IEM Nozares politikas departamenta direktoram Dimitrijam Trofimovam, IEM Nozares politikas departamenta Politikas ieviešanas nodaļas vecākajai referentei Lāsmai Stabiņai, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes Narkotiku apkarošanas biroja 2.nodaļas priekšniekam Arturam Vaišļam, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšniekam Guntim Pujātam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļas vadošajai vecākajai referentei Ritai Teterei, Latvijas Ģenerālprokuratūras Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokuroram Aivaram Bergmanim, Latvijas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes departamenta prokuroram Aivaram Ostapko, biedrības „Patvērums „Drošā māja” valdes priekšsēdētājai Sandrai Zalcmanei, ASV vēstniecības Rīgā asistentei vīzu jautājumos Lindai Galdiņai, Ārlietu ministrijas Otrā divpusējo attiecību departamenta Amerikas un Karību valstu nodaļas trešajam sekretāram Reinim Kalniņam, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Sociālo pakalpojumu organizācijas nodaļas vecākajai referentei Ingai Martinsonei un Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juriskonsulei Ingai Briģei.

Ikgadējais ASV cilvēku tirdzniecības ziņojums par 177 valstu valdību centieniem apkarot cilvēku tirdzniecības smagākās formas tiek uzskatīts par visaptverošāko ziņojumu visā pasaulē. Ziņojuma dati rada globālu sapratni un mudina valstis veikt efektīvus pasākumus, lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecību.

ASV cilvēku tirdzniecības ziņojums kalpo kā svarīgākais diplomātiskais instruments, ar kuru ASV valdība mudina valstis uz līdzdalību un apņemšanās pastiprināšanu cīņā ar piespiedu darbu, seksuālu izmantošanu un mūsdienu verdzību.

Par Patvērums „Drošā māja”
Biedrība Patvērums „Drošā māja” ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību; veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem,   bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; veidojot interaktīvas apmācības formas un attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām un kristīgām organizācijām Latvijā un pasaulē. NVO Patvērums „Drošā māja” ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem. Organizācija uzsākusi darbu starpprofesionāļu komandas izveidē patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu atbalstam. Tā arī aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā un masu medijos, darbojas kā aktīvs partneris citām NVO, valstij un pašvaldībām. Patvērums „Drošā māja” darbojas arī Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla ietvaros.

Par Iekšlietu ministriju
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē, kas ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī migrācijas apakšnozares. Ministrija ir atbildīgā institūcija par Valsts programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013. gadam realizēšanu.

Par ASV vēstniecību Latvijā
ASV vēstniecība Latvijā – līdzīgi kā citas ASV valsts institūcijas – kopā ar saviem sabiedrotajiem un partneriem ir apņēmušās apkarot cilvēku tirdzniecību globālā mērogā. 2010. gada janvārī vēstniecība organizēja apmaiņas braucienu uz ASV piecu ekspertu delegācijai no Latvijas, kas strādā šajā jomā. Delegācija, kuras sastāvā bija dažādu Latvijas valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, tikās un dalījās pieredzē ar saviem ASV kolēģiem. ASV vēstniecība Latvijā aktīvi iesaistās ziņojuma Par cilvēku tirdzniecību sagatavošanā, kuru ASV Valsts departaments ik gadu sagatavo ASV Kongresa uzdevumā. Ziņojums tiek sagatavots ar mērķi veicināt izpratni par cilvēku tirdzniecības problemātiku visā pasaulē un mudināt valstis efektīvi apkarot cilvēku tirdzniecību. Šī gada ziņojumā iekļautas 177 valstis, tai skaitā pirmo reizi arī ASV, un tas ir visaptverošākais pētījums, kas izvērtē katras valsts centienus cilvēku tirdzniecības – mūsdienu verdzības formas – apkarošanā.

Sagatavoja:
Mareks Matisons
 
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213
mareks.matisons@iem.gov.lv www.iem.gov.lv;
twitter.com/IeM_gov_lv; www.draugiem.lv/IeM-gov-lv 
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026


Atpakaļ