21.jūnijā - konference „Valsts un NVO sadarbība cilvēku tirdzniecības mazināšanā”

15.06.2010

Latvijas pašreizējās sarežģītās sociālekonomiskās situācijas ietekmē strauji pieaudzis to cilvēku skaits, kuri dodas darba meklējumos ārpus Latvijas. Tāpat arī ir krietni vairāk to cilvēku, kuri, risinot savas materiālās problēmas, nokļūst cilvēku tirgotāju rokās, tai skaitā, kļūstot par fiktīvo laulību vai piespiedu darba upuriem.


Pēc NVO „Patvērums „Drošā māja””, kas no 2007. gada realizē sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu valsts finansējuma ietvaros, iniciatīvas, ar Iekšlietu ministrijas un ASV vēstniecības Latvijā atbalstu, 2010. gada 21. jūnijā tiek rīkota konference „Valsts un NVO sadarbība cilvēku tirdzniecības mazināšanā”. Plānots, ka konferencē piedalīsies aptuveni 200 cilvēku – prokurori, policijas darbinieki, tiesneši, sociālie darbinieki, augstskolu mācībspēki, pašvaldību darbinieki, kā arī NVO „Patvērums „Drošā māja”” sadarbības tīklu (Latvijas sieviešu organizāciju sadarbības tīkla un Latvijas Pilsoniskās alianses) biedri un citi interesenti. Kā lektori konferencē galvenokārt tiks piesaistīti ASV apmaiņas programmas dalībnieki, kā arī profesionāļi, kas tieši strādā ar cilvēku tirdzniecības tēmu dažādās valsts, pašvaldības un nevaldības organizācijās vai institūcijās. 

Ielūdzam Jūs uz preses konferenci, kura paredzēta plkst. 12:30.

Norises vieta: Rīga, Iekšlietu ministrijas Konferenču zāle (telpa Nr. 353), Čiekurkalna 1. līnijā 1, korpuss 2.

Mediju pārstāvjiem lūgums savu dalību pieteikt jau iepriekš (lai varam noorganizēt iekļūšanu Iekšlietu ministrijas telpās), atsūtot apstiprinājumu dalībai uz e-pastu: rasa.salina@gmail.com vai sazinoties pa tālruņiem: 6 7472590; 2 9145314.

Preses konferences tēmas:

-  ASV ikgadējā 2010. gada Ziņojumā par cilvēktirdzniecības novēršanu Latvija ierindojusies 2. līmenī;
- Palīdzības nodrošināšana cilvēku tirdzniecībā cietušām personām Latvijā;
- Cilvēku tirdzniecības novēršanas politiskais un tiesiskais ietvars Latvijā;
- Ieskats cilvēku tirdzniecības lietā un tās krimināltiesiskais rezultāts. Cietušo tiesību realizācijas problēmas Kriminālprocesā. Organizētās noziedzības attīstība peļņas gūšanai no cilvēku tirdzniecības;
- Ārlietu ministrijas loma atbalsta sniegšanā Latvijas pilsoņiem ārzemēs.

Preses konferencē piedalīsies:

• Skots Simpsons (Scott M. Simpson), Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības vicekonsuls;
• Sandra Zalcmane, NVO „Patvērums „Drošā māja”” valdes priekšsēdētāja;
• Inguna Aire, Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece;
• Aivars Bergmanis, Ģenerālprokuratūras Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors;
• Svetlana Biseniece, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Konsulārās palīdzības nodaļas trešā sekretāre.

Par NVO „Patvērums „Drošā māja””
Biedrība Patvērums „Drošā māja” ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību; veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem,  bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; veidojot interaktīvas apmācības formas un attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām un kristīgajām organizācijām Latvijā un pasaulē. NVO Patvērums „Drošā māja” ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem līdz 2011. gada 31. decembrim. Organizācijā darbu turpina starpprofesionāļu komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu atbalstam. Tā aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā un masu medijos, darbojas kā aktīvs partneris citām NVO, valstij un pašvaldībām. Patvērums „Drošā māja” darbojas arī Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla ietvaros.

Par Iekšlietu ministriju
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē, kas ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī migrācijas apakšnozares. Ministrija ir atbildīgā institūcija par Valsts programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam realizēšanu.

Par ASV vēstniecību Latvijā
ASV vēstniecība Latvijā – līdzīgi kā citas ASV valsts institūcijas – kopā ar saviem sabiedrotajiem un partneriem ir apņēmušās apkarot cilvēku tirdzniecību globālā mērogā. 2010. gada janvārī vēstniecība organizēja apmaiņas braucienu uz ASV piecu ekspertu delegācijai no Latvijas, kas strādā šajā jomā. Delegācija, kuras sastāvā bija dažādu Latvijas valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, tikās un dalījās pieredzē ar saviem ASV kolēģiem. ASV vēstniecība Latvijā aktīvi iesaistās ziņojuma „Par cilvēku tirdzniecību” sagatavošanā, kuru ASV Valsts departaments ik gadu sagatavo ASV Kongresa uzdevumā.  Ziņojums tiek sagatavots ar mērķi veicināt izpratni par cilvēku tirdzniecības problemātiku visā pasaulē un mudināt valstis efektīvi apkarot cilvēku tirdzniecību. Šī gada ziņojumā iekļautas 177 valstis, tai skaitā pirmo reizi arī ASV, un tas ir visaptverošākais pētījums, kas izvērtē katras valsts centienus cilvēku tirdzniecības -  mūsdienu verdzības formas -  apkarošanā.

 

Papildu informācija:
Rasa Saliņa, Ahoy Public Relations sabiedrisko attiecību konsultante
Тel. nr. (+371) 67472590, mob. tel. nr. (+371) 29145314
rasa.salina@gmail.com
 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

1 komentārs

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ