Sagatavots „Nacionālās drošības koncepcijas” projekts

10.06.2010

Iekšlietu ministrija valsts sekretāru sanāksmē 10.jūnijā iesniedza „Nacionālās drošības koncepcijas” projektu, kas nosaka valsts apdraudējuma novēršanas stratēģiskos pamatprincipus, prioritātes un pasākumus. Koncepciju izstrādāja Drošības policijas vadītā darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no Satversmes aizsardzības biroja, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta, kā arī Ārlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas un Iekšlietu ministrijas. Koncepcijas izstrādes procesā notika konsultācijas arī ar citām valsts pārvaldes institūcijām.


Koncepcija ir balstīta uz Ministru kabinetā 2010.gada 5.maijā apstiprināto „Valsts apdraudējuma analīzi”. Koncepcijā iekļauti galvenie virzieni militārā apdraudējuma novēršanas, ārvalstu izlūkošanas un drošības dienestu radītā apdraudējuma novēršanas, pilsoniskas sabiedrības vienotības apdraudējuma novēršanas, ekonomisko interešu apdraudējuma novēršanas, ekstrēmistiski un radikāli orientēto organizāciju radītā apdraudējuma novēršanas, starptautiskā terorisma apdraudējuma novēršanas un informācijas tehnoloģiju apdraudējuma novēršanas jomās.

Atšķirībā no iepriekšējām Nacionālās drošības koncepcijām, šajā projektā tā autori koncentrējās tikai uz tiem nacionālās drošības apdraudējumiem, kas attiecas uz valsts suverenitāti, konstitucionālās iekārtas aizsardzību un teritoriālo integritāti. Līdz ar to koncepcijā nav aplūkoti sociālekonomiskie apdraudējumi vai dabas un tehnogēnās katastrofas.

Pamatojoties uz koncepcijas projektā noteiktajām prioritātēm, tiks izstrādāts Nacionālās drošības plāns, kurā būs ietverti konkrēti valsts apdraudējuma neitralizācijas un novēršanas pasākumi un līdzekļi.

Koncepcijas projekts ir pieejams Ministru kabineta mājas lapā (http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40179679). Koncepcijas projekts tiks saskaņots ar citām ministrijām un ieinteresētajām pusēm un tālāk virzīts izskatīšanai valdībā.

 

Mareks Matisons
 
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213
mareks.matisons@iem.gov.lv www.iem.gov.lv;
twitter.com/IeM_gov_lv; www.draugiem.lv/IeM-gov-lv 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

1 komentārs

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ