NATO Parlamentārās Asamblejas pavasara sesijas laikā tiks atjaunota robežkontrole

04.03.2010

Iekšlietu ministrija izstrādājusi un šodien, 4.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par robežkontroles pagaidu atjaunošanu uz iekšējām robežām”, kurā paredzēts no 2010.gada 24.maija līdz 2010.gada 1.jūnijam, kad Rīgā plānota Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Parlamentārās Asamblejas pavasara sesijas norise, atjaunot pagaidu robežkontroli uz iekšējām robežām.


Pagaidu robežpārbaudes izlases kārtībā plānots atjaunot uz desmit autoceļiem – uz trīs autoceļiem uz Latvijas – Igaunijas robežas un septiņiem autoceļiem uz Latvijas – Lietuvas robežas, uz prāmju iekšējām līnijām Rīgas ostā, uz Šengenas līguma dalībvalstu avioreisiem starptautiskajā lidostā „Rīga, kā arī plānota pierobežas režīma kontrole Latvijas Republikas – Lietuvas Republikas un Latvijas Republikas – Igaunijas Republikas pierobežā.

Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu netraucētu NATO Parlamentārās Asamblejas pavasara sesijas norisi un Asamblejas dalībnieku darbu. Atbilstoši samērīguma principam robežkontroles pagaidu atjaunošana uz iekšējām robežām paredzēta ar teritoriālajiem ierobežojumiem un robežkontroles, imigrācijas kontroles pasākumiem atbilstoši riska analīzes rezultātiem.

Uz NATO Parlamentārās Asamblejas pavasara sesiju Latvijā plāno ierasties NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens, kā arī apmēram 400 delegātu no NATO dalībvalstīm un asociētajām valstīm. Plānots, ka Rīgu šī pasākuma ietvaros kopumā varētu apmeklēt līdz tūkstotim ārvalstu amatpersonu un viesu.

Saskaņā ar 2007.gada 6.decembra Tieslietu un Iekšlietu ministru Padomes lēmumu par Schengen acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu, no 2007.gada 21.decembra tika atceltas robežpārbaudes uz desmit Eiropas Savienības dalībvalstu iekšējām robežām, tostarp arī uz Latvijas iekšējām robežām. Taču saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta regulu ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), var izņēmuma kārtā atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām uz ierobežotu laiku, kas nepārsniedz 30 dienas.

Dalībvalstis saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksā paredzēto procedūru līdz šim vairāk kā 80 reizes pieņēmušas lēmumu atjaunot pagaidu robežkontroli uz iekšējām robežām gadījumos, kad valstī notiek plaša mēroga pasākums. Piemēram, 2008.gadā lēmumu par robežkontroles pagaidu atjaunošanu uz iekšējām robežām pieņēma divas dalībvalstis: 

  • Austrija: sakarā ar Eiropas čempionātu futbolā laika posmā no 2008.gada 1.jūnija līdz 2008.gada 1.jūlijam atjaunoja pagaidu robežkontroli uz iekšējām robežām (uz autoceļiem uz Austrijas – Čehijas robežas un starptautiskajās lidostās uz iekšējiem Šengenas līguma dalībvalstu avioreisiem);
  • Somija: sakarā ar EDSO ministru padomes sēdi laika posmā no 2008.gada 24.novembra līdz 2008.gada 5.decembrim atjaunoja pagaidu robežkontroli uz iekšējām robežām.

Savukārt, 2009.gadā lēmumu par pagaidu robežkontroles atjaunošanu uz iekšējām robežām pieņēma Itālija. Lēmums tika pieņemts sakarā ar G8 valstu vadītāju samitu.


Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ