Valsts robežsardzes koledžā budžeta līdzekļi izmantoti racionāli

20.01.2010

Atsaucoties uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumā pausto informāciju, ka Valsts robežsardzes (VRS) koledža nav veikusi pietiekamus līdzekļu ekonomijas pasākumus, kā arī tās pārvaldes struktūra izveidota neracionāli, Iekšlietu ministrija uzskata, ka ir veikti visi nepieciešami pasākumi, lai nodrošinātu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu ministrijas pakļautībā esošajā VRS koledžā.

 


Līdz ar valdības rīkojumu nodrošināt līdzekļu ekonomiju, Iekšlietu ministrija nekavējoties īstenoja visus nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu budžeta izdevumus, kā rezultātā arī VRS koledžā tika veikta darbības optimizācija, vienlaikus ievērojot gan līdzekļu ekonomiju, gan arī nepieciešamību nodrošināt profesionālu speciālistu sagatavošanu.

Valsts kontroles paziņojumā minēts, ka VRS koledža nav veikusi pietiekamus līdzekļu ekonomijas pasākumus. Pretēji valdības noteiktajam, ka atalgojuma samazinājumam ir jābūt 20%,  VRS koledžā tika veikti ievērojami taupības pasākumi (bezalgas atvaļinājumu piešķiršana, amatu skaita samazināšana), tādējādi samazinājumu atlīdzībai sasniedzot 30,1%. Tāpat, salīdzinot 2008.gada un 2009.gada 10 mēnešus naudas plūsma precēm un pakalpojumiem samazināta par 64.6%. Kopumā budžeta ietaupījums 2009.gada 10 mēnešos salīdzinot ar 2008.gada 10 mēnešiem ir Ls 885 156, kas ir 35,9%.

Valsts robežsardzes koledžas struktūra izveidota tā, lai kvalitatīvi veiktu tai uzdotos uzdevumus un galvenais struktūrvienību izveidošanas mērķis ir nodalīt to kompetencē esošās atbildības jomas (nozares). Izveidotā VRS koledžas struktūra (Sporta mācību centrs, Kinoloģijas dienests, Lauku mācību centrs u.t.t.) būtiski atšķiras no citu Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu struktūras, jo, atšķirībā no citām Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajām koledžām, VRS koledža saskaņā ar Valsts robežsardzes 2009.gada 7.augusta noteikumiem Nr.44 „Kārtība, kādā Valsts robežsardzes koledža piedalās Valsts robežsardzei deleģēto uzdevumu izpildē” piedalās Valsts robežsardzei deleģēto uzdevumu izpildē

Valsts robežsardzei ir stratēģiski svarīgi saglabāt izglītības iestādi, kura jau šobrīd ir gatava sagatavot Eiropas prasībām atbilstošus Valsts robežsardzei nepieciešamos speciālistus.

Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ