IeM Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrā darbojas pietiekami kontroles un uzraudzības mehānism