Iekšlietu ministrija samazinās izdevumus, neatlaižot darbiniekus