Plāno uzturdevas kompensācijas iekļaušanu atlīdzībā