Latvijas Policijas akadēmijā – zinātniskā konference par bērnu drošību