Vienojas ar arodbiedrībām par atalgojuma pieaugumu