gerbonis Ministry of the Interior of the Republic of Latvia

Vienojas ar arodbiedrībām par atalgojuma pieaugumu