Par nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskās vienības un SIRENE biroja izveides programmu