Par Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas pārstāvju vīzīti Latvijā